מתנת חיים, זה משנה חיים !

רקע
העמותה נוסדה בשנת 2009 ע”י הרב ישעיהו הבר ז”ל ומגייסת מתנדבים בריאים שרוצים לתרום כליה לחולים הזקוקים להשתלה ולהציל את חייהם. התורמים פועלים ממניעים אלטרואיסטים, אינם מכירים את הנתרמים ואינם מקבלים תמורה כספית. עד כה ניצלו חייהם של מעל 900 ישראלים מהשתלות שבוצעו באמצעות העמותה

המהלך
בהמשך למודעות גבוהה לעמותה בקרב קהלים חרדים ודתיים לאומיים, יציאה במהלך משמעותי מתמשך ליצירת מודעות וחשיפה של העמותה ופועלה בפלטפורמות דיגיטליות נרחבות יחד עם מהלך יח”צ ממוקד בקרב קהלי יעד חילונים

מטרות ואתגרים
• חשיפה ומודעות לעמותה, לפועלה ולעומד בראשה במגזר החילוני
• יצירת שיח ובאאז בקרב קהלי היעד
• הנעה לפעולה – התעניינות באפשרות לתרום כליה
• תרומות כספיות (מטרה משנית)