קמפיין בזבוז מזון הוא פצצה מתקתקת

רקע
על רקע העיסוק הרב של התקשורת ומובילי הדעה בנושאי איכות סביבה והצלת כדור הארץ וכחלק מהקשר הישיר בין הצלת מזון לאיכות סביבה, ביצע לקט ישראל מהלך ה”מזכיר” לציבור מקבלי ההחלטות מי הארגון המוביל בארץ לנושא הצלת מזון

המהלך
קמפיין מודעות וחשיפה ללקט ישראל תוך חיבור לנושא איכות הסביבה והצלת מזון

מטרות הקמפיין
• שיוך נושא הצלת מזון ושמירה על איכות הסביבה ללקט ישראל
• המשך חשיפה וחיזוק המודעות לארגון כמוביל בתחום הצלת מזון מול קהלי היעד
• הנעה לפעולה לתרומה כספית של פילנטרופים, ארגונים ומקבלי החלטות

קונספט
בזבוז מזון הוא פצצה מתקתקת!
וללקט ישראל יש פתרון- הצלת מזון!
הצלת עודפי מזון חשובה לנזקקים ולכדור הארץ וחשוב להתמקד בלסייע לארגון המוביל בישראל מזה 15 שנה- לקט ישראל