קמפיין הכרזה ‘חוק עידוד הצלת עודפי מזון’

רקע
ארגון לקט ישראל, המוביל בישראל את תחום ‘הצלת מזון’ פעל בשנים האחרונות למען אישורו של ‘חוק עידוד הצלת עודפי מזון’ שעבר בכנסת באוק’ 2018. החוק מסדיר את נושא האחריות המשפטית והפלילית לתרומת מזון ע”י חברות וארגונים

המהלך
שני גלי פעילות במדיות ארציות – רדיו, עיתונות כלכלית ודיגיטל ששולבו בפעילות יח”צ משמעותית ובפרסום דו”ח המזון השנתי של ישראל, שנכתב ומפורסם מידי שנה ע”י לקט ישראל

מטרות הקמפיין
• חשיפה ומודעות לחוק ‘עידוד הצלת עודפי מזון’ שאושר בכנסת באוקטובר 2018 ויצירת ה”חיבור” לארגון לקט ישראל
• הכרת תודה לחברות שתורמות
• הנעה לפעולה – קריאה לחברות וארגונים נוספים להצטרף למערך התורמים בעקבות החוק

קונספט
• עודפי מזון אין סיבה לזרוק. עכשיו זה גם בחוק
• קיבלנו תנופה, אבל זו היא רק ההתחלה

תוצאות
• המשך חיזוק המודעות והחשיפה לדו”ח המזון השנתי של ישראל והקשר שלו ללקט ישראל, כ-40%
• חיזוק המודעות הנעזרת והבלתי נעזרת לארגון
•גידול משמעותי בפניות חברות עסקיות המעוניינות לתרום מזון