קמפיין לא כמו כולם

קמפיין מובילות בשירות ותפיסת מחיר
“יש שירות עצמי  …ויש שירות מלא במחיר נמוך משירות עצמי”

המהלך
הגדלת מודעות
“כיבוש” טריטוריה אסטרטגית נוספת למחיר : שירות – TOTAL SERVICE

מטרות הקמפיין
הגברת המודעות – להיות חלק מהקבוצה המובילה
ליצור העדפה ולהגביר נאמנות
לבדל אותנו  מהמתחרים – הרשתות הגדולות
הנעה לפעולה – כניסה לתחנות ורישום למועדון

קהלי היעד
כתוצאה מאילוצי תקציב מיקוד בנהגים בגילאי 35-65
נשים בכלל וגברים מעל גיל 50 – קהלים המעוניינים יותר בשירות מלא

הקריאיטיב
שפה תקשורתית חדשה ורעננה לרשת
שימוש באיקוניזציה חזקה ואנימציה שובבה

הפעילות
פעילות 360 הכוללת טלוויזיה, חסויות ברדיו, שילוט באיילון,
דיגיטל כולל תוכן, ומיתוג שטח בתחנות

תוצאות (מחקר הגל החדש)
60% עליה ב TOM  (מודעות בלתי נעזרת, ציין ראשון)
10% עליה בסה”כ מודעות בלתי נעזרת בקרב גילאי 50+
המסר הישיר של הקמפיין, שירות מלא במחיר נמוך משרות עצמי, עבר בהצלחה והוזכר באופן ספונטני בשיעור גבוה.
הנכונות העקרונית לתדלק באחת מתחנות טן גבוהה מאד – 3 מכל 4 משיבים הביעו נכונות חיובית ורק בודדים ציינו כי “בטוח שלא” יתדלקו שם.
בשטח – גיוס של למעלה מ- 5000 לקוחות חדשים למועדון