BICS

המהלך
שפה גרפית תקשורתית ותשתית תדמיתית לחברת BICS, שתשמש בסיס לפעילותה של החברה בישראל ובפריצתה לשווקי חו”ל

קהל היעד
• מנהלי IT /רכש, מנהלי כספים ומנכ”לים
• שותפים עסקיים של חברת SAP , מנהלי מוצר בחברת SAP

תפקיד המותג
החברה מתמחה במתן פתרונות BI  ואנליטיקס ללקוחות SAP

מיצוב
Smart Analytics Made Simple

ערכי המותג
מובילות, בינלאומיות, מומחיות, חדשנות