רשת תחנות הדלק Ten

המהלך
ריענון השפה התקשורתית של הרשת, בדגש על תחום הקמעונאות

מיצוב הרשת
• רשת תחנות הדלק “שהכי כדאי לתדלק בה”
• “חוסכים לך על הדרך”

TON & STYLE
• מכירתי
• חדשני