WORK BLOCK

המהלך
• מיתוג ויצירת בידול עבור מתחם עבודה חדש של קבוצת אביגם בסביבה תחרותית, שבה כל המתחרים נראים, מדברים ונתפסים זהים
• ממציאים את מתחם העבודה המשותף מחדש! הגדרה ותפיסה חדשה, הממצבת את המתחם כמקום מפגש ליזמים ובעלי מקצועות חופשיים מתחומי הבניה והנדל”ן