BDO CyberSecurity

BDO CyberSecurity

המהלך
שפה גרפית תקשורתית ותשתית תדמיתית לחברת BDO CyberSecurity
המתמחה בפתרונות סייבר מתקדמים וחברה בקבוצת הייעוץ הניהולי של BDO ISRAEL
השפה משמשת בסיס לפעילותה של החברה בישראל ובפריצתה לשווקי חו”ל 

קהל היעד
לקוחות עסקיים הזקוקים לפתרונות ניטור של תשתיות אבטחת המידע

מיצוב
SEEING BEYOND THE UNEXPECTED

אישיות המותג
סמכותי, מנוסה , מעודכן ומסוגנן