תש״ן

חברת התשתיות הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל
הכנת תשתית תדמיתית להצגת החברה בווידאו ומצגת

מיצוב
מזרימים דלק למדינה כבר 60 שנה

שפה תקשורתית
שילוב של ממלכתיות עם עוצמה של תשתיות לאומיות  ודאגה לקהילה ולסביבה